02 492 1314, 052 501 106, 088 445 5030

Телефон: (02) 492 1314

Телефон: (052) 501 106

Мобилен: 088 445 5030

Варна, ул. “Академик Игор Курчатов” 1

office@hi-pos.com

Начин на плащане

ЦЕНИ

Всички цени в Hi-pos.com са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Дължимата от Клиента сума представлява сбор от продажната цена към момента на подаване на заявката за покупка, цената на доставката и такса наложен платеж /1,2% върху сумата, но не по-малко от 1,50 с ДДС/, когато е избран този вариант на плащане.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Цената на продукта и разходите за доставка могат да бъдат платени по следния начин:

  • авансово по банков път;
  • при получаване на стоката, чрез Пощенски Паричен Превод

ФАКТУРА:

За всяка поръчка се издава фактура! 

  • При плащане по банков път: получавате Фактура по e-mail до 3 дни след извършено плащане.
  • При плащане в брой при доставка с куриер, получавате Фактура по e-mail, към която е нужно да прикрепите документa/разписка/, издадени от Спиди АД или Еконт Експрес ООД за Пощенски Паричен превод.

 

ВНИМАНИЕ!!!

От Април.2019г. в Hi-pos.com е въведен нов начин на плащане ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД / съгл. сключен договор със СПИДИ АД и Еконт Екпсрес ООД, за извършване на услугата/

При заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод (ППП). Клиентът получава  документ/разписка/ от СПИДИ АД или Еконт Експрес ООД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиентът запазва документа/разписката/, който замества касова бележка в доказателство за извършеното плащане!

По долу прилагаме нормативните основания възоснова, на които не се изисква касов бон при плащане чрез пощенски паричен кредит:

Наредба №H-18 /13.12.2006

Чл. 3. (1)Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Указание №N_20_00_15_12_01_2011

Относно: измененията и допълненията на Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвани с ДВ бр. 49/2010 г.

 3.1. Нови видове плащания, при които отпада задължението за издаване на фискална касова бележка (чл. 3, ал. 1 чл. 25 от Наредбата).

По съществуващия до изменението ред задължението за издаване на фискална касова бележка не се отнасяше за случаите когато плащането се извършва по банков път. Отчитайки съвременното развитие в областта на платежните услуги към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са включени и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Изрично трябва да се обърне внимание, че това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Българската народна банка (БНБ) издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Българската народна банка води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции. Регистърът е достъпен по електронен път и се актуализира редовно (чл. 17, ал. 3 от ЗПУПС).

Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие със Закона за пощенските услуги (ЗПУ) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за извършване на пощенски парични преводи. Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, който е публичен (чл. 50 от ЗПУ)